Projecten

Kanjers In de Keuken

Stichting in Actie is samen met Rijndam Kinderrevalidatie het programma Kanjers in de keuken (KIK) gestart. Het programma is gericht op het informeren, adviseren en enthousiasmeren van alle mensen die werken met, of zorgen voor jongeren met zeer beperkte motorische mogelijkheden zodat zij (nog) actiever mee kunnen doen in de keuken. Een van de onderdelen van het programma is een boek, speciaal bestemd voor behandelaars en therapeuten. Uiteraard kunnen ook ouders/verzorgers en begeleiders baat hebben bij de achtergrondinformatie, uitleg en inspirerende recepten.Onderdeel van het programma is ook een workshop waar deelnemers (1) uitleg krijgen over de verschillende hulpmiddelen en bedieningsmogelijkheden en (2) leren hoe je op maat specifieke jongeren meer kunt betrekken bij activiteiten in de keuken. Het boek is vanaf 5 juli 2019 beschikbaar en een eerste workshop wordt na de zomervakantie aangeboden. Meer informatie: www.kanjersindekeuken.nl

Tijgers OBL

Tijgers OBL is een project in de gemeente Oud-Beijerland met als doel: 'het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen (2-5 jaar) met (risico op) overgewicht, met ondersteuning vanuit het opvoedmilieu'. Het project wordt gedraaid met diverse lokale partners uit de sport, zorg, welzijn en kinderopvang. De coördinatie van Tijgers OBL is in handen van stichting In Actie. Dit project is ontstaan vanuit het 2-jarig KSG (Kinderen Sportief op Gewicht) Sportimpuls project 'Budo Tijgers'. De lessen worden gegeven volgens de internationale Tigers-LSE (Life Skills Education) aanpak. Het tijgers aanbod is lokaal ingebed in de  kinderopvang en het speciaal onderwijs.

Budo in het Bijzonder

In samenwerking met lokale en regionale partners realiseert stichting In Actie in de Hoeksche Waard een verantwoord en passend (vecht)sportaanbod voor leerlingen van het speciaal onderwijs (8-21 jaar), met onderliggende leer- en/of gedragsproblematiek. De uitvoering van de interventie wordt georganiseerd vanuit de lokale vechtsportclub(s). Op scholen voor speciaal onderwijs en binnen zorginstellingen worden trainingen weerbaarheid en agressieregulatie aangeboden. Daarnaast worden leerkrachten en ouders begeleid om zelf effectief met gedragsproblemen om te gaan. Doorstroming naar structureel sporten van de doelgroep vindt in de eerste plaats bij deze lokale club(s). Dit regionale project is ontstaan vanuit het 2-jarig Sportimpuls project 'Budo in Beweging'.

Copyricht 2018 | Stichting In Actie