top of page

 

Stichting

Stichting In Actie is opgericht in 2007 door Nicole van den Dries-Luitwieler. De stichting ziet het als haar taak om samen met lokale en regionale maatschappelijke partners de participatie van kinderen en jongeren met een beperking (verstandelijk/meervoudig) en/of chronische aandoening te bevorderen. De stichting organiseert diverse projecten en activiteiten voor en met de doelgroep en wordt bijgestaan door een groot team van enthousiaste vrijwilligers/ambassadeurs.Sport/bewegen en spelen worden ingezet als krachtig middel.

 

Stichting In Actie is vooral actief in de Hoeksche Waard, maar ook in de regio's Drechtsteden, Goeree-Overflakke en Rotterdam-Rijnmond. Maatschappelijke partners waarmee de stichting samenwerkt zijn; gemeenten, jeugdteams, zorg- en onderwijsinstellingen, kinderopvang, Careyn, Maatschappelijk Werk, Dienst Gezondheid en Jeugd en welzijns- en sportorganisaties.

Bestuursleden

  • LinkedIn - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
Gertjan Pasfoto.jpg
  • LinkedIn - Grey Circle

Nicole van den Dries-Luitwieler

Voorzitter

Ik geloof in de eigen kracht en verantwoordelijkheid van jonge mensen. Het is mooi om bij te kunnen dragen aan hun ontwikkeling. In het bijzonder word ik gegrepen door de vele kansen die ik zie op het gebied van participatie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen en die nu nog vaak onbenut blijven. Daarom zet ik mij zowel privé als in mijn werk in om deze kansen om te zetten in mogelijkheden. Naast onderzoek zijn bewegen en technologie voor mij krachtige middelen om dit te bereiken.

Patricia Keijzer-Hekkers 

Secretaris

Naast mijn werk als loopbaanadviseur en als moeder van twee kinderen, wil ik graag een maatschappelijke bijdrage leveren in mijn regio. Met mijn levens- en werkervaring wil ik als bestuurslid meedenken en meebeslissen over de activiteiten van de Stichting in Actie. Met een nieuwsgierige en open invalshoek wil ik samen met Gertjan en Nicole ervoor zorgen dat alle kwetsbare kinderen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen met behulp van sport en spel.

Gertjan de Vogel

Penningmeester

Iedereen heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij! Sport & bewegen is hierbij een middel dat zorgt voor ontwikkeling en groei, zowel sociaal als motorisch. Zorgen voor maatschappelijke oplossingen waarbij samen doen, professionaliteit, kwaliteit en innovatie belangrijke speerpunten voor mij zijn. Met stichting in Actie wil ik kinderen en jongeren met minder kansen juist mogelijkheden bieden. Het creëren van slimme verbindingen tussen verschillende organisaties is hierin mijn streven.

bottom of page